Thursday, March 4, 2010

PEMANTAUAN P & P

Bulan Mac 2010, tiba masa untuk menjalankan tugas sebagai Pemantau kepada guru-guru Pendidikan Islam. Tujuan memantau adalah membantu rakan-rakan guru bukannya untuk mencari kelemahan. Paling penting, persediaan rancangan harian di dalam Buku Rekod Mengajar dilengkapkan.